ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 

Особлива інформація на 26.04.2013

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено чи звільнено)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою у статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова Наглядової ради Дзяткевич Ларису МихайлiвнуМО, 240141, 02.11.1996, Каланчацький РВ УМВС України в Херсонськiй областi 48.738
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про звiльненя (вiдкликаня) з посади 26 квiтня 2013 року Голови Наглядової ради Дзяткевич Лариси Михайлiвни, 1963 року народження, освiта - середня спецiальна, Херсонське музичне училище, паспорт МО № 240141 виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 02.11.1996 року. На посадi Голови Наглядової ради ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiдпрацювала 2 роки. На час прийняття рiшення володiє 48.73765% акцiй ПрАТ . Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової ради Денькович Ярослав МихайловичКА, 485172, 26.06.1997, Соколiвський РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi0.037
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про звiльненя (вiдкликаня) з посади 26 квiтня 2013 року Члена Наглядової ради ПрАТ "АПО "Красний Чабан" Деньковича Ярослава Михайловича, 1953 року народження, освiта вища - Тернопiльський с/г iнститут, зоофакультет, паспорт КА № 485172 виданий Соколiвським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 26.06.1997 року. На посадi члена Наглядової ради ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiдпрацював 2 роки. На час прийняття рiшення володiє 0.03659% акцiй ПрАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нЗвільненоЧлена Наглядової радиСтепаненко Алла ВасилiвнаМО, 328876, 21.08.1997, Каланчацький РВ УМВС України в Херсонськiй областi0.037
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про звiльненя (вiдкликаня) з посади 26 квiтня 2013 року Члена Наглядової ради ПрАТ "АПО "Красний Чабан" Степаненко Аллу Василiвну, 1952 року народження, освiта вища - Львiвський сiльськогосподарський iнститут, архiтектурний факультет, паспорт МО № 328876 виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.08.1997 року. На посадi члена Наглядової ради ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiдпрацювала 2 роки. На час прийняття рiшення володiє 0.03659% % акцiй ПрАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нЗвільненоРевiзор Васильєв Сергiй МиколайовичМО, 718779, 12.08.1999, Каланчацький РВ УМВС України в Херсонськiй областi0.037
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про звiльненя (вiдкликаня) з посади 26 квiтня 2013 року Ревiзора Васильєва Сергiя Миколайовича, 1957 року народження, освiта середня, паспорт МО № 718779 виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 12.08.1999 року. На посадi Ревiзора ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiдпрацював 2 роки. На час прийняття рiшення володiє 0.03659% % акцiй ПрАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нПризначеноГоловою Наглядової ради Дзяткевич Лариса МихайлiвнаМО, 240141, 02.11.1996, Каланчацький РВ УМВС України в Херсонськiй областi48.738
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про призначення на посаду Голови Наглядової ради 26 квiтня 2013 року Дзяткевич Лариси Михайлiвни, 1963 року народження, освiта - середня спецiальна, Херсонське музичне училище, паспорт МО № 240141 виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 02.11.1996 року. Стажу керiвної роботи не має, останнє мiсце роботи - ЗАТ АПО "Красний Чабан", експедитор. На час прийняття рiшення володiє 48.73765% акцiй ПрАТ . Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиДенькович Ярослав МихайловичКА, 485172, 26.06.1997, Соколiвський РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi0.037
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової ради 26 квiтня 2013 року Деньковича Ярослава Михайловича, 1953 року народження, освiта вища - Тернопiльський с/г iнститут, зоофакультет, паспорт КА № 485172 виданий Соколiвським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi 26.06.1997 року. Стаж керiвної роботи 6 рокiв останнє мiсце роботи - позаштатний настоятель церкви Святого Володимира с. Червоний Чабан. На час прийняття рiшення володiє 0.03659% акцiй ПрАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиСтепаненко Алла ВасилiвнаМО, 328876, 21.08.1997, Каланчацький РВ УМВС України в Херсонськiй областi 0.037
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про призначення на посаду Члена Наглядової ради 26 квiтня 2013 року Степаненко Аллу Василiвну, 1952 року народження, освiта вища - Львiвський сiльськогосподарський iнститут, архiтектурний факультет, паспорт МО № 328876 виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 21.08.1997 року. Стаж керiвної роботи 12 рокiв, останнє мiсце роботи - ПрАТ "АПО "Красний Чабан", головний бухгалтер. На час прийняття рiшення володiє 0.03659% % акцiй ПрАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
д/нПризначеноРевiзорВасильєв Сергiй МиколайовичМО, 718779, 12.08.1999, Каланчацький РВ УМВС України в Херсонськiй областi 0.037
Зміст інформації:
На чергових Загальних зборах ПрАТ "АПО "Красний Чабан" вiд 26 квiтня 2013 року прийнято рiшення про призначення на посаду Ревiзора 26 квiтня 2013 року Васильєва Сергiя Миколайовича, 1957 року народження, освiта середня, паспорт МО № 718779 виданий Каланчацьким РВ УМВС України в Херсонськiй областi 12.08.1999 року. Стаж керiвної роботи 9 рокiв, останнє мiсце роботи - ЗАТ АПО "Красний Чабан", зав.складом. На час прийняття рiшення володiє 0.03659% % акцiй ПрАТ. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

( Додаток 6 в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1355 від 30.10.2009 )