ПрАТ АПО "Красний Чабан"

Код за ЄДРПОУ: 30924179
Телефон: (05530) 3-70-41
e-mail: apo.chaban@gmail.com
Юридична адреса: 75830 Херсонська обл., Каланчацький район, с. Червоний Чабан, вулиця Шевченко, будинок 22
 
Дата розміщення: 30.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ НАФ "Приоритет"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14124964
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 73000, Україна,Херсонська обл, м. Херсон, вул. Белiнського, 15
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України №0285 , 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 1401, АБ, №001302, 30.11.2015р
Текст аудиторського висновку (звіту) Повний текст аудиторського висновку наведений в роздiлi "Опис бiзнесу"
немає
немає
немає